Jak jsem potkal auru

Jak jsem potkal auru

Autor : Jiří Rakušan   

Pondělí, 22 Září 2014 08:21

O auře toho bylo již napsáno mnoho. Rád bych se s vámi podělil o to, kterak jsem k jejímu pozorování přišel já.

Po několika nezdařených pokusech přimět mne k nějakému sebevzdělávání v oblasti sebepoznání, ezoteriky a dalších nemateriálních věd, se mé milované ženě nakonec přece jen podařilo zapálit jiskru zvědavosti v mém srdci. Pod záminkou společně strávených chvil a osobního růstu, jsme vyrazili na společný seminář. Při ukázkových ochutnávkách z dílny astrologické, meditační, rodinně konstelační a dalších, jsme se dostali i k ukázce měření aury. To mne jako technika natolik zaujalo, že jsem začal zkoumat celý systém detailněji. Jak to vlastně funguje?  Vrtalo mi to hlavou a tak jsme společně se ženou záhy po proběhlém semináři zabrouzdali na "síti" a našli několik center, kde se měření aury provádí. V rámci hesla důvěřuj, ale prověřuj, jsme nakonec vybrali tři způsoby měření a vydali se na týdenní cestu po "auroměřičích" českých i slovenských.

Přístroje a jejich principy byly vesměs hodně podobné, ale výstupy nás přesvědčily jen u jednoho systému. Byl zajímavý tím, že člověk nemusí do měření zasahovat a svým úhlem pohledu jej komentovat, či upravovat a vysvětlovat a tím samozřejmě neúmyslně zkreslovat. Přístroj, který se nám líbil nejvíce, jsme nakonec objednali v Americe. Osobně mě zaujalo to, že přístroj měří prostřednictvím senzoru, který snímá v organizmu zpětnou biologickou vazbou určené hodnoty, jež pak vyhodnocuje a přiřazuje jim zajímavé informace o jeho těle, mysli, duši, energii, hodnotě stresu nebo vyrovnanosti ? zkrátka vyhodnotí energeticko-emočním stav. Zároveň dokáže vyvodit z naměřených dat i celkem slušný závěr ve formě reportu, kde je vše logicky, jednoduše a přehledně popsáno. Dokonce obsahuje i psychologický rozbor osobnosti. A to je opravdu zajímavé ? to, co si nechceme vůbec připustit, najednou vidíme černé na bílém. Najednou neplatí žádné výmluvy, lhaní ani kličky?

Když jsem si poprvé změřil auru, po přečtení reportu "jsem se sebou týden nemluvil". Nechtěl jsem přijmout informace, které jsem dostal. Až při několikátém přečtení a opadnutí prvotních odmítavých emocí, jsem začal připouštět, že by to až zas takový blábol nemusel být a teprve další a další čtení mne ujistilo v tom, že jsem začal své skryté vlastnosti objevovat a pojmenovávat. To jsem se o sobě ale dozvěděl věcí? Teprve přijetí těchto informací mi pomohlo najít cestu a přijmout se takový jaký jsem. S odstupem času mohu říci, že to pro mne bylo velké plus.

Pravdivé informace

Zpočátku jsme si nebyli jisti, zda měření opravdu přináší relevantní informace. Když odcházeli první známí, kteří si nechali auru změřit, říkali, že se jich to vůbec netýká, že to je o někom jiném atd? Většinou ale trvalo tak týden, kdy přišli zpět a ptali se nás, s překvapeným výrazem, jak je možné, že o nich tak dokonale všechno víme. Popis z reportu totiž seděl úplně přesně. Ze stavu stavu aury (velká, malá, rovnoměrná, nevyvážená, harmonická, neharmonická apod.) se dá vyčíst mnoho. Další informace přináší barvy aury, jejich sytost, intenzita. V přeneseném smyslu se jedná o energii ? základní výbavu člověka pro zvládnutí úkolů v určité fázi hmotného bytí. Z aury se dá vyčíst i stav čaker ? jejich nabití, harmonie, činnost. Dále informace o rovnováze jin a jang energií ? tedy vztah mezi vnitřním mužem a ženou, vztah mezi dáváním a přijímáním atd. To byly a jsou pro většinu naprosto překvapující informace. A přitom jsou změřeny a vyhodnoceny "obyčejným materiálním měřákem". Ohromující, zvláště pak pro ty více materiálně zaměřené, je psychologický rozbor osobnosti. Dokonalé na celém systému měření aury je, že na jeho přípravě se podílely jak složky vědecké, tak i ezoterické. Vědci se spojili se senzibily, a když člověk vidící auru svým zrakem řekl, že ji vidí v té a té barvě, velikosti, tvaru a vědec ? fyzik odečetl hodnoty z měřicího přístroje, vědec psycholog položil otázku, vědec psychiatr položil otázku a tak vznikla velká spousta dat, která při měřeních na amerických universitách za dobu 20 let přinesla tolik informací, že je bylo možno zapracovat do programu, který dokáže naměřeným hodnotám rovnou přiřadit informace o okamžitém energeticko-emočním stavu těla, mysli a duše a i mnohé další.

Postupem času jsme se i my naučili z reportu zjišťovat další a další informace, které mají velikou vypovídací hodnotu o člověku samém a nejsou na první pohled zřejmé, mají však své souvislosti a zákonitosti. Systém měření aury tak používáme i pro "nevěřící Tomáše", kteří potom třeba na základě množství informací najednou začnou věřit?

No a co vlastně měření aury přineslo mě? Inu informace především o mně samotném. Nikdy nepotkávám na své cestě nikoho náhodou. Vždy přijde ta pravá osoba, která mi něco pomůže ukázat a odkrýt. Když se mě něco dotkne natolik, že mi skoro až "harmonie vystříkne", je to ten pravý okamžik poděkovat andělovi, který mi něco ukazuje, který mě inspiruje. Nevím, jak to mají ostatní, neví to ani přístroj ani systém měření aury. Pro mě bylo měření aury velice přínosné. Jisté je jen to, že aura o nás prozradí mnohé. Je to přeci jen energie a tou je, jak se zdá, tady u nás na Zemi úplně vše. Je to pomocník k tomu, abychom si sami uvědomili, jak to vlastně máme, jak to se sebou "koulíme". A když už si lžeme, tak je to taková malinká výzva k tomu, abychom si sami nalili čistého vína. Vždyť je to "jen" měření elektrických, tedy energetických hodnot. Ale ty výsledky stojí za to!

Jiří Rakušan

Budete-li se chtít dozvědět více o své auře a tedy i o sobě, můžete se přijít nechat změřit. Je to bezbolestné. Dne 28.11.2014 v Olomouci, více v rubrice kurzy.  Můžete se objednat na  Tel.: +420 774 232 232.